GDPR hos Englavingar

 

Det innebär att jag kommer att använda dina data på ett ansvarsfullt sätt.

 

Svar på inkommande mejl, i frågor som support och behandlingsstrategi, sparas i din journal.

 

Uppgifter som sparas är namn, adress, telefonnummer, mejladress, hälsodeklaration vid registrering samt ev tidigare uppgifter.

 

Jag förvarar alla uppgifter om dig i låst förvar . Journaler finns i pappersform och sparas max 1 år därefter destrueras dom. Jag försäkrar att vi inte ger ut personuppgifterna till någon annan.

 

Du kan när som helst be om att få dina uppgifter raderade. 

 

Om du inte godkänner vår hantering och vill att vi tar bort alla uppgifter så meddela mig omgående.

 

Vänligen Jeanette Rasmusson/Englavingar 

Info@englavingar.se